Helping Tell Your Stories | Helpu i Ddweud Eich Straeon

Stories Told Better | Straeon Wedi'u Dweud yn Well

Your life is a story unfolding and collectively groups and communities tell and believe stories about their shared heritage and values. The stories we believe shape our lives for good and ill.

Mae eich bywyd yn stori sy'n datblygu ac mae grwpiau a chymunedau yn adrodd ac yn credu straeon am eu treftadaeth a'u gwerthoedd cyffredin. Mae'r straeon yr ydym yn credu ynddynt yn llywio ein bywydau er gwell neu er gwaeth.

Start listening

Latest episodes

Bookmarked Stories

View all shows