The Lads & Dads group recently went for 12 consecutive cold water dips in one day to highlight the statistics that 12 men are taking their own lives every day!

In this video, we ask them why the group exists and what swimming and unity mean to them.
___________________________
Yn ddiweddar aeth y grŵp Lads & Dads am 12 dips dŵr oer yn olynol mewn un diwrnod i dynnu sylw at yr ystadegau bod 12 dyn yn lladd eu hunain bob dydd!

Yn y fideo hwn, rydyn ni’n gofyn iddyn nhw pam mae’r grŵp yn bodoli a beth mae nofio ac undod yn ei olygu iddyn nhw.


Join the discussion

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.