STB recently met with the Youth Mayor of Bridgend borough Xander and some of his young fellow politicians at the Youth Fair held at Evergreen Hall. We were happy to learn all about the Deputy Youth Mayor G who has been making great waves with his LGTBQ + work with YPOP You can find the Youth Council under the youth section of the newly launched website www.BridgendMentalHealthPathway.wales Sarah Murphy MS for Bridgend & Porthcawl Bridgend Town Council Bridgend County Borough Council Bridgend Youth Council Bridgend Youth Theatre #Pride #ypop #lgtbqia #rainbow #fun #celebrate
______________
Cyfarfu STB yn ddiweddar â Maer Ieuenctid bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr Xander a rhai o’i gyd-wleidyddion ifanc yn y Ffair Ieuenctid a gynhaliwyd yn Evergreen Hall. Roeddem yn hapus i ddysgu popeth am y Dirprwy Faer Ieuenctid G sydd wedi bod yn gwneud tonnau gwych gyda’i waith LGTBQ+ gyda YPOP Gallwch ddod o hyd i’r Cyngor Ieuenctid o dan adran ieuenctid y wefan sydd newydd ei lansio www.Penybont-ar-Ogwr.

Join the discussion

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Time For Change!
Episode 134