A Welsh Mountain Slide

Enjoy this poem set to the song A Welsh Mountain Slide!

Claudette Evans turned Kevin Bryant’s poem into something quite different and we hope you enjoy it as much as we did.
________________________________
Mwynhewch y gerdd hon sydd wedi’i gosod i’r gân A Welsh Mountain Slide!

Trodd Claudette Evans gerdd Kevin Bryant yn rhywbeth hollol wahanol a gobeithiwn y byddwch yn ei mwynhau cymaint ag y gwnaethom.

Join the discussion

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.