Voices From Underground

BOOKS / MUSIC / PEOPLE / PLACES TO VISIT

If you listen carefully you can still hear the voices from underground, echoes of the past still reverberating around the Welsh valleys. The last miners are collecting pensions and telling their stories to those who will listen, they know they are a dying breed as the world moves on still choking on carbon.

This land shaped the people, from farmers to miners and from coal to dole. The winding mechanisms, pit ponies, and pit baths have been replaced by zip wires, wind turbines, and BMX parks. The coal tips have been reborn and rewilded with a diversity of plants and bug life. People are getting creative and inventive, they’re finding new talents to explore and cultivate.

But the signs of the mines are still there if you know where to look, a historical treasure trove of half-buried train tracks and rusting machinery. There are sculptures, statues, and notice boards as the keeper of the collieries stand guard over a cultural trail rich in memories, the memories of a community long gone but never forgotten.

But now the future belongs to the children of the valleys who will forge their way in the world and leave their mark on the landscape…the only certain thing in life is change… and of course ice cream at the top of the Bwlch.

Please keep checking back for more developments!
___________________________________________

Os gwrandewch yn ofalus gallwch glywed y lleisiau o’r ddaear o hyd, adlais o’r gorffennol yn dal i atseinio o gwmpas cymoedd Cymru. Mae’r glowyr olaf yn casglu pensiynau ac yn adrodd eu straeon i’r rhai fydd yn gwrando, maen nhw’n gwybod eu bod yn frid sy’n marw wrth i’r byd symud ymlaen yn dal i dagu ar garbon.

Y tir hwn a luniodd y bobl, o ffermwyr i lowyr ac o lo i dôl. Mae’r mecanweithiau weindio, merlod pwll, a baddonau pwll wedi’u disodli gan wifrau sip, tyrbinau gwynt, a pharciau BMX. Mae’r tomenni glo wedi’u haileni a’u hail-wylltio gydag amrywiaeth o blanhigion a bywyd pryfed. Mae pobl yn dod yn greadigol ac yn ddyfeisgar, maen nhw’n dod o hyd i dalentau newydd i’w harchwilio a’u meithrin.

Ond mae arwyddion y pyllau glo yno o hyd os ydych chi’n gwybod ble i edrych, yn drysorfa hanesyddol o draciau trên wedi’u hanner-gladdu a pheiriannau rhydu. Ceir yma gerfluniau, cerfluniau, a hysbysfyrddau wrth i geidwad y glofeydd warchod llwybr diwylliannol sy’n gyforiog o atgofion, atgofion cymuned sydd wedi hen ddiflannu ond byth yn angof.

Ond nawr mae’r dyfodol yn perthyn i blant y cymoedd a fydd yn gwneud eu ffordd yn y byd ac yn gadael eu hôl ar y dirwedd…yr unig beth sicr mewn bywyd yw newid… ac wrth gwrs hufen iâ ar ben y Bwlch

Mwy o newyddion am y prosiect hwn yn dod yn fuan!

Join the discussion

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Further reading