Things are buzzing at Bridgend Carers Center with opportunities to sing, dance, and volunteer in the new allotments promising to cater for those who are struggling!

____________________

Mae pethau’n fwrlwm yng Nghanolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr gyda chyfleoedd i ganu, dawnsio, a gwirfoddoli yn y rhandiroedd newydd yn addo darparu ar gyfer y rhai sy’n cael trafferthion!

Join the discussion

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.